Trang web cá cược di động tốt nhất - Tại bet 188

|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Bà Nguyễn Thị Doan

Bà Nguyễn Thị Doan

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ DOAN

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Thị Doan

- Sinh ngày 11 tháng 01 năm 1951

- Quê quán: xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

- Dân tộc: Kinh                                    Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ

- Trình độ chuyên môn: Quản lý Kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: 11/7/1981, ngày chính thức: 11/7/1982

- Đại biểu Quốc hội khóa: XII, XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa: VIII, IX, X, XI

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 10/1973-8/1981: Giáo viên Trường Đại học Thương Mại, Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn giáo viên.

- Từ 9/1981-8/1985: Nghiên cứu sinh tại Bungari.

- Từ 9/1985-11/1991: Giáo viên Trường Đại học Thương Mại, Phó Chủ nhiệm khoa (từ 1988), Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường (1988 - 1991).

- Từ 12/1991-10/1992: Học tại Trường Đại học Quản lý kinh doanh Châu Âu - Cộng hòa Pháp.

- Từ 11/1992-6/1993: Giáo viên Đại học Thương Mại, Phó Chủ nhiệm khoa, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Công đoàn trường.

- Từ 7/1993-12/1999: Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại; Ủy viên Trung ương Đảng (tháng 6/1996); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (tháng 8/1999).

- Từ 01/2000-6/2003: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (tháng 5/2001); Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương (tháng 12/2000); Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương

- Từ 7/2003-7/2007: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó Bí thư Đảng ủy Khối I, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối I cơ quan Trung ương; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

- Từ 7/2007 đến 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.