VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC

 

                                                                  Địa chỉ:               Số 2 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

                                                                  Điện thoại:          08043176

                                                                  Fax:                    0437335256

                                                                  E-mail:                [email protected]

                                                                  Địa chỉ Website: djjoke.com

                                                                                             president.djjoke.com​