Trang web cá cược di động tốt nhất - Tại bet 188

|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Văn phòng Chủ tịch nước: Tập huấn triển khai một số nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Văn phòng Chủ tịch nước: Tập huấn triển khai một số nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 31/10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai một số nội dung của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước ...
Tại bet 188 phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na

Tại bet 188 phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na

Tại bet 188 vừa ký Quyết định số 1238/QĐ-CTN phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na theo đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 523/TTr-CP ngày ...
Văn phòng Chủ tịch nước: Hội thảo chuyên đề liên Vụ về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Văn phòng Chủ tịch nước: Hội thảo chuyên đề liên Vụ về Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Chiều 19/10, tại Hà Nội, Vụ Pháp luật phối hợp với các Vụ Quản trị - Tài vụ, Tổ chức – Hành chính, Đối ngoại, Quốc phòng – An ninh, Tổng hợp, Thi đua – Khen thưởng (Văn phòng Chủ tịch nước) tổ chức Hội thảo chuyên đề liên Vụ về Dự án Luật Nhà ở (sửa ...
Hội thảo chuyên đề liên Vụ góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

Hội thảo chuyên đề liên Vụ góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề liên Vụ về triển khai nghiên cứu Luật Thi đua, khen thưởng và góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số ...
Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 8 Luật vừa được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Phòng thủ dân sự năm 2023; Luật Hợp tác xã năm 2023; Luật Đấu thầu; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu ...
Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Chiều 16-3, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, phiên họp thứ 20 thông qua ngày ...
Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Sáng 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng ...
Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật đã được thông qua tại Phiên họp 18, Quốc hội khóa XV

Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật đã được thông qua tại Phiên họp 18, Quốc hội khóa XV

Chiều 30/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước đối với Pháp lệnh Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân tối cao, đã được Ủy ban Thường ...