Trang web cá cược di động tốt nhất - Tại bet 188

|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Bà Trương Mỹ Hoa

Bà Trương Mỹ Hoa

- Họ và tên khai sinh: TRƯƠNG MỸ HOA                     

 - Họ và tên thường gọi: Trương Mỹ Hoa (Bảy Thư)

- Sinh ngày 18 tháng 8 năm 1945

- Quê quán: xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang

- Dân tộc: Kinh                                 Tôn giáo: Không

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn; cử nhân luật; cử nhân kinh tế

- Lý luận chính trị: cao cấp

- Ngày vào Đảng CSVN: 21/5/1962,   ngày chính thức: 21/5/1963

- Đại biểu Quốc hội khóa: IX, X, XI

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa: VI, VII, VIII, IX

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 11/1960-4/1964: Cán bộ vận động phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh khu Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Uỷ viên BCH khối trường Tân Định - Gia Định.

- Từ 5/1964-3/1975: Bị địch bắt, tù đày qua các nhà lao của Mỹ, Ngụy; tham gia hoạt động đấu tranh trong nhà tù: Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban cán sự Đảng, Trưởng Ban lãnh đạo đấu tranh các nhà lao.

- Từ 3/1975-4/1975: Được địch trả tự do, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh, Đội phó Đội 3 mũi tiến công chiếm lĩnh các mục tiêu ở Gia Định.

- Từ 5/1975-6/1977: Tham gia tiếp quản Thành phố, Quận ủy viên, Trưởng ban Kiểm tra Đảng Quận 10; Bí thư Đảng ủy phường Điện Biên Phủ, Quận 10, Thành phố Hồ CHí Minh.

- Từ 7/1977-6/1978: Phó Bí thư Thường trực kiêm Trưởng Ban Dân vận - Mặt trận; Đại biểu HĐND Quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ 7/1978-7/1980: Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc tại Hà Nội.

- Từ 8/1980-10/1986: Thành ủy viên, Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy, Phó Bí thư thường trực rồi Bí thư Quận ủy Tân Bình; Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ 11/1986-11/1991: Ủy viên dự khuyết, Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

- Từ 12/1991-9/1997: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng (4/1993); Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa IX.

- Từ 10/1997-03/1998: Ủy viên Trung ương Đảng; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ tịch Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ.

- Từ 04/1998-7/2002: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

- Từ 8/2002-5/2006: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đại biểu Quốc hội; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng Chủ tịch Hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 14, 16.

- Từ 6/2006-7/2007: Phó Chủ tịch nước, Đại biểu Quốc hội; Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng Chủ tịch Hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 17.

- Từ 8/2007-12/2007: Cố vấn đặc biệt Hội nghị phụ nữ thượng đỉnh toàn cầu lần thứ 18 tại Việt Nam.

- Tháng 12/2007: Nghỉ hưu