Trang web cá cược di động tốt nhất - Tại bet 188

|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Ông Nguyễn Minh Triết

Ông Nguyễn Minh Triết

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN MINH TRIẾT

- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Minh Triết

- Bí danh: Trần Phong (Sáu Phong)

- Ngày sinh: 08 tháng 10 năm 1942

- Quê quán: Xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

- Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân

- Ngày vào Đảng CSVN: 30/3/1965;  ngày chính thức: 30/3/1966

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân toán

- Lý luận chính trị: Cử nhân

- Đại biểu Quốc hội khóa: IX, XI, XII

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa: VII, VIII, IX, X

- Uỷ viên Bộ Tại bet 188 khóa: VIII, IX, X 

Tóm tắt quá trình công tác

- Từ 1960-11/1963: Học Khoa toán Đại học khoa học Sài Gòn, tham gia phong trào sinh viên, học sinh Sài Gòn; vào Chiến khu công tác ở khu Sài Gòn - Gia Định.

- Từ 12/1963-1973: Cán bộ nghiên cứu tại Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng (Ban Thanh vận Trung ương Cục Miền Nam); Thường vụ Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục Miền Nam; đi công tác chiến trường tại tỉnh Mỹ Tho.

- Từ 1974-8/1979: Phó Văn phòng Trung ương Đoàn; Phó Ban thanh niên xung phong Trung ương Đoàn.

- Từ 9/1979-7/1981; Học trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

- Từ 7/1981-12/1987: Trưởng Ban thanh niên xung phong Trung ương Đoàn; Trưởng Ban mặt trận Trung ương Đoàn; Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

- Từ 1/1988-9/1989: Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy tỉnh Sông Bé.

- Từ 10/1989-12/1991: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sông Bé; Uỷ viên Trung ương Đảng khóa VII (6/1991).

- Từ 12/1991-12/1996: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé; Đại biểu Quốc hội khóa IX.

- Từ 01/1997-12/1997: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

- Từ 12/1997-01/2000: Uỷ viên Bộ Tại bet 188 , Trưởng Ban dân vận Trung ương.

- Từ 01/2000-6/2006: Ủy viên Bộ Tại bet 188 , Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa XI.

- Từ 6/2006-7/2011: Uỷ viên Bộ Tại bet 188 , Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XII.

- Tháng 9/2011: Nghỉ hưu.